تاریخ : جمعه 27 تیر 1393 | 01:04 | نویسنده : خاکی


مشاجره ها و نزاع ها، نور باطن را خاموش می کند.

بسیاری از بی حالی ها و عدم نشاط ها به جهت مشاجرات است. کم منزلی داریم که در آن پرخاش و تندی نباشد.

 روزی چند تا پرخاش باشد، برکات می رود و دیگر چیزی نمی ماند.

حتی اگر حق هم با تو بود، در امور شخصی و جزئی مشاجره نکن چون کدورت آور است.

مرحوم علامه محمد تقی جعفری از صاحب دلی نقل می کرد: در موضوعی داشتم با همسرم بحث و مشاجره می کردم و گمان می کردم که حق با من است. ولی در واقع حق با او بود

ناگهان صورت باطنی غضبم را به من نشان دادند. بسیار کریه و زشت بود. آن صورت آمد به من نزدیک شد و در گوشم گفت: کثیف ساکت شو...

 همین که متنبّه شدم، فورا دست همسرم را بوسیدم و عذر خواستم. او که از قضیه خبر نداشت متحیّر شد که چطور در وسط دعوا و مشاجره این کار را کردم..

 

به نقل از: استاد فاطمی نیا