تاریخ : چهارشنبه 30 بهمن 1392 | 14:52 | نویسنده : خاکی
10-درک مشکلات همسر


11-هدیه دادن


12-عیب پوشی:


پیامبر اکرم(ص)(نقل به مضمون):جاهلترین مردم کسی است که مسائل خصوصی اش را برای دیگران بازگو کند.


البته این غیر از مشورت با یک مشاور امین است.


13-تشکر و قدر دانی کردن


14-حسن نیت:


زن و مرد نسبت بهم صادق و حسن نیت داشته باشند.


15-احساس مسئولیّت:


زن وشوهر نسبت به جایگاهی که دارند باید وظایف خود را انجام دهند.


16-کوشش در حفظ عفت خانواده:


اگر شوهر یا زن کار اشتباهی کرده و حالا واقعا پشیمان است باید در حفظ عفت یکدیگر بکوشیم و از آنها بگذریم.17-روح تعاون و همکاری در خانه:


یاوری در خانه باعث تعالی فرد وخانواده می شود.(همین طور تعاون زن نسبت به مرد)


*خود مشکلات شیرین است اگر نگاهمان را عوض کنیم*


اگر همسران در سختی ها برمشکلات زندگیشان فائق آمدند زندگیشان شیرین می شود.


18-توجه به سخنان یکدیگر