تاریخ : چهارشنبه 30 بهمن 1392 | 14:48 | نویسنده : خاکی
6-خوب صدا زدن یکدیگر:
به هر شکلی که صدابزنید،مخاطب هم در همان حدّ جواب میدهد.
حتّی اگر به مخاطب هم محبت ندارید به او احترام گذاشته و او را با کرامت صدا بزنید.
تبصره:یکی از مسائلی که ممکن است در هزندگی مشترک بوجو بیاید تغییرات رفتاری در خانوم یا آقا است.همسر شماممکن است مثلا در 5سال اول زندگی خیلی پر انرژی یا خصوصیات مثبت دیگری داشته باشد ولی به دلایل پستی و بلندی ها و شرایط زندگی ممکن است بعضی رفتارها تغییر کند،در این شرایط باید صبور باشید و با او همراهی کنید.
اگر مشکلی هست در فضای مثبت و زمانی که او ازنظر روانی آرامش دارد مشکل و آن چیزی که ذهن شمارا مشغول میکند با نرمی مطرح کنید.(تذکر در فضای مثبت)
یادمان باشد اصل در یک زندگی مشترک و تشکیل خانواده،سکونت وآرامش است.
7-سلام کردن:
همیشه به همسر با لحن لطیف و گرم سلام دهید و صدایش بزنید.
این امر خیلی تاثیر مثبت روانی دارد.

سلام گرم و پاسخ قوی تر باشد.


*تبصره:رمانی که همسرتان به مسافرت می رود در زمانهای مناسب بااوتماس بگیرید و بااوصحبت کنید.


خانواده باید بگونه ای باشد که اعضای آن نتوانند از همدیگر جدا شوند و طاقت دوری یکدیگر را نداشته باشند.دلیل این دلتنگی و عدم علاقه به دوری ار خانواده به دلیل این است که آنها آرامششان در خانواده تامین می شود.