تاریخ : پنج‌شنبه 17 بهمن 1392 | 18:50 | نویسنده : خاکی


مبارک آن روزی که تمام دولتهای اسلامی با ملتها باهم باشند و همه با هم،هم صدا،هم مقصد و اسلام را درهمه جا زنده کنند و همه ی ممالک اسلامی متحد شوند تا اینکه دست ابر قدرتها را از ممالک خودشان قطع کنند.
59/5/21
منابع:
صحیفه امام؛ج13،ص93
کتاب امام خمینی(ره)وجهان اسلام